Inloggen

Resultaten

In deze nieuwsbrief lees je de resultaten van de panelonderzoeken die zijn gedaan tussen februari en juni 2023. We hebben jou en andere panelleden gevraagd naar jullie mening over:

 • De samenwerking tussen Amsterdam UMC en andere ziekenhuizen
 • De digitale ontwikkelingen binnen Amsterdam UMC
 • Vragenlijsten over je gezondheid

We vertellen je wat de belangrijkste uitkomsten zijn en wat we ermee gaan doen.

Nog geen lid van het panel? Je kunt je aanmelden via de link onderaan deze nieuwsbrief. 

                                                  

Samenwerking tussen Amsterdam UMC en andere ziekenhuizen (maart, 2023)

Waarom deden we dit onderzoek? 

Sommige behandelingen worden in de toekomst nog maar voor een deel in Amsterdam UMC gedaan. Het andere deel, bijvoorbeeld een operatie, wordt dan gedaan in een ander ziekenhuis. Het kan zijn dat een arts uit Amsterdam UMC de operatie doet in het andere ziekenhuis. Maar het kan ook zijn dat een arts uit het andere ziekenhuis de operatie daar doet. We deden dit onderzoek omdat we graag willen weten wat patiënten van deze ontwikkeling vinden.

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten en conclusies? 

De vragenlijst is ingevuld door 427 panelleden (48%).

 • De meeste deelnemers aan de enquête vinden een operatie in een ander ziekenhuis geen probleem, als je je eigen arts kan houden. Ongeveer de helft vindt het wel een probleem als je een andere arts krijgt. In dat geval wachten ze liever om in Amsterdam UMC geopereerd te worden (als dat kan).
 • De meeste deelnemers komen het liefste terug in Amsterdam UMC voor de rest van de behandeling.
 • De meeste deelnemers vinden het geen groot probleem om naar een ander ziekenhuis te gaan voor minder ingewikkelde zorg (met of zonder hun eigen arts).
 • Patiënten vinden het belangrijk om informatie te krijgen over de samenwerking tussen Amsterdam UMC en andere ziekenhuizen in de regio.

Voor- en nadelen:

 • Voor panelleden zijn de belangrijkste voordelen van samenwerking:
  • Een kortere wachtlijst
  • Zorg dichter bij huis
 • Voor panelleden zijn de belangrijkste nadelen van samenwerking:
  • Afscheid nemen van een bekende arts/zorgverlener
  • Verdeling van zorg over verschillende ziekenhuizen
 • Panelleden maken zich bij samenwerking zorgen om:
  • Onbekendheid nieuwe arts met de klachten
  • Bereikbaarheid andere ziekenhuis: voor zichzelf en voor bezoek  
  • Onduidelijkheid over wie de contactpersoon is voor de behandeling en vragen

Dit kan volgens de deelnemers patiënten helpen in de voorbereiding:  

 • Informatie over de behandeling en artsen en zorgverleners in het andere ziekenhuis 
 • Vooraf kennismaken met de arts in het andere ziekenhuis
 • Vaste contactpersonen  

Wat gaan we doen met deze uitkomsten?

 • De informatie delen met andere ziekenhuizen in de regio
 • Afspraken met partners maken over kennismaking van patiënten met een nieuwe arts
 • Meer informatie aan patiënten geven over:
  • onze samenwerkingen met partners
  • (vaste) contactpersonen  
  • wetenschappelijk onderzoek
 • In patiëntfolders, patiëntbrieven en Mijn Dossier duidelijke informatie opnemen over de samenwerking met andere ziekenhuizen.

Vragen en contact 
Mail voor meer informatie over de resultaten van dit onderzoek of voor vragen naar patientenpanel@amsterdamumc.nl

Digitale ontwikkelingen poliklinieken (mei, 2023)

Waarom deden we dit onderzoek? 
Amsterdam UMC werkt steeds meer digitaal en de ervaringen van patiënten hiermee zijn belangrijk voor ons. Het helpt ons de digitale service te verbeteren. Wij vroegen panelleden onder andere naar hun mening over de digitale afspraakbrief, het aanmelden in de polikliniek en de communicatie in Mijn Dossier.


Wat zijn de belangrijkste uitkomsten en conclusies? 

In totaal hebben 362 leden (42,4%) van het panel de vragenlijst ingevuld.

 • De digitale afspraakbrief geeft voldoende informatie, is goed te vinden en de afspraak werd niet vergeten zonder papieren brief. Wat beter kan, is een melding dat de brief in Mijn Dossier staat, informatie over waar de afspraak voor is en geen afkortingen gebruiken.
 • De automatische wachtlijst is een service waarbij je een melding krijgt als er eerder een plek vrijkomt. De meeste leden van het panel (89%) willen graag een melding krijgen als de afspraak eerder kan.
 • Voor het aanmelden in de polikliniek gebruiken de meeste leden van het panel (74%) wel eens de aanmeldzuil en ze vinden dit prettig (82%). Als nadeel wordt genoemd dat de zuil niet altijd werkt en dat je soms ook nog bij de balie moet aanmelden. Een klein deel van het panel (15%) vindt het aanmelden via de zuil niet prettig. Ze vinden deze manier van aanmelden onpersoonlijk. Ook vinden ze de zuil onhygiënisch.
 • We hebben het panel ook gevraagd wat ze zouden vinden van een nieuwe mogelijkheid van aanmelden, namelijk via de app Mijn Dossier Amsterdam UMC met je eigen telefoon. 60% van het panel zou deze mogelijkheid gebruiken.

De belangrijkste voordelen van aanmelden via de app zijn:

 • Het is efficiënter want je hoeft niet te wachten
 • Je hebt geen pasje meer nodig
 • Het werkt beter dan de zuil en het is hygiënischer.

De belangrijkste nadelen en redenen om het niet te gebruiken zijn:

 • Het lukt of werkt niet
 • Je vergeet om je aan te melden
 • Je hebt geen geschikte telefoon of geen internet
 • Je wilt liever persoonlijk contact bij het aanmelden

 

 • Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de uitlooptijden van het spreekuur op de informatieschermen in de wachtkamer te laten zien. Je ziet dan hoeveel minuten later je afspraak is. De helft van de panelleden heeft bij een bezoek de uitlooptijd zien staan en een groot deel (67%) had het gevoel dat de uitlooptijd klopte.

 

 • De meeste panelleden gebruiken Mijn Dossier rondom de afspraak voor het teruglezen van uitslagen van onderzoek, gepland vervolgonderzoek, geplande afspraken en adviezen over de ziekte. Veel genoemde wensen voor extra informatie in Mijn Dossier zijn:
  • Een grafiek van de labuitslagen in de tijd
  • Een samenvatting van het gesprek met de zorgverlener in begrijpelijke taal
  • Nieuw te volgen therapie of voorgeschreven medicijnen
 • Extra informatie over ziekte of behandeling bekijken panelleden het liefst via een digitale folder (58%) en/of betrouwbare website (30%), 25% heeft het liefst een papieren folder.

Wat gaan we doen met deze uitkomsten?
De resultaten laten zien dat een groot deel van het panel de digitale mogelijkheden gebruikt en hier tevreden over is. Maar persoonlijk contact en andere manieren van communicatie blijven ook nodig. Hiervoor heeft Amsterdam UMC aandacht. We bieden patiënten tijdens hun bezoek aan de polikliniek begeleiding en specifieke hulp op maat, onder andere bij het Digipunt. Op beide locaties helpt het Digipunt  bij vragen over Mijn Dossier, is er een telefonische hulplijn en zijn er medewerkers in de polikliniek om te helpen met het (digitaal) aanmelden.

We gaan de digitale afspraakbrief en de automatische wachtlijst in de komende tijd op steeds meer plekken aanbieden. Op dit moment bieden we al de mogelijkheid om je aan te melden voor je afspraak op de polikliniek via de Mijn Dossier app op je telefoon. De ervaringen hiermee gaan we beoordelen. Ook komt in Mijn Dossier een nieuwe pagina voor de uitslagen met een grafiek in de tijd voor de uitslagen van onderzoek.  

Vragen en contact 
Mail voor meer informatie over de resultaten van dit onderzoek of voor vragen naar patientenpanel@amsterdamumc.nl.

                  

Hoe willen patiënten hun antwoorden op vragenlijsten terugzien? (dit onderzoek loopt nog)

Waarom doen we dit onderzoek? 
We vragen patiënten soms om vragenlijsten in te vullen, om hun afspraak in Amsterdam UMC voor te bereiden. Hiermee krijgt de zorgverlener een goed beeld van hoe het met de patiënt gaat. De patiënt kan deze vragenlijsten thuis invullen via Mijn Dossier. De zorgverlener bespreekt de antwoorden op deze vragenlijsten met de patiënt tijdens de eerstvolgende afspraak.

Het kan zijn dat patiënten hun eigen antwoorden op de vragenlijsten willen bekijken in Mijn Dossier. Met dit onderzoek willen wij erachter komen hoe patiënten het liefste hun vragenlijstantwoorden terugzien. Om hier achter te komen, hebben wij in april en mei groepsgesprekken met panelleden georganiseerd. Tot nu toe hebben 19 panelleden meegedaan aan het onderzoek.

Wat zijn tot nu toe de belangrijkste uitkomsten?
De eerste uitkomsten van de groepsgesprekken:

 • Patiënten vinden het fijn om hun antwoorden van eerdere vragenlijsten terug te kunnen zien.
 • Er zijn verschillende meningen over het gebruik van kleuren om antwoorden meer nadruk te geven: zoals groen voor vragen over onderwerpen waar het goed gaat en rood voor vragen waar het nog niet goed gaat.
 • Patiënten zien het liefst de totaalscore van de vragenlijst in de vorm van een lijngrafiek, staafdiagram en eventueel een tabel.
 • De meeste patiënten vinden het niet prettig om de totaalscore op de vragenlijst te kunnen vergelijken met de score van patiënten met dezelfde leeftijd, ziekte en/of hetzelfde geslacht. Ook zien ze liever niet dat de eigen totaalscore anders is dan het gemiddelde van (bijvoorbeeld) alle Nederlanders.

 

Tussen de 18 en 50 jaar, en wil je ook meedoen aan dit onderzoek? Meld je aan!

De meeste patiënten die tot nu toe aan het onderzoek hebben meegedaan, waren 65 jaar of ouder. Om een brede groep patiënten een stem te geven, gaan wij nog extra groepsgesprekken voeren met patiënten tussen de 18 en 50 jaar.

Ben jij tussen de 18 en 50 jaar en lijkt het jou leuk om in oktober mee te doen met één van onze groepsgesprekken? Klik dan hier!


Wat gaan we doen met deze uitkomsten?
De uitkomsten van het onderzoek willen wij gaan gebruiken om de manier waarop de vragenlijstantwoorden te zien zijn in Mijn Dossier, zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat patiënten willen. Ook willen wij een wetenschappelijk artikel schrijven, zodat de resultaten nog breder verspreid (en gebruikt) kunnen worden.

Vragen en contact 
Mail voor meer informatie over de resultaten van dit onderzoek of voor vragen  naar patientenpanel@amsterdamumc.nl

Lopende en toekomstige onderzoeken

 • Mijn Dossier (september 2023)
 • Vervolg Vragenlijsten over je gezondheid in Mijn dossier (oktober 2023)

Wil je panellid van Amsterdam UMC worden?

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en ben je zelf nog geen lid van het panel, maar wil je dat wel? Dan kun je je hier aanmelden. Je helpt ons enorm door je mening te geven!