Inloggen

Resultaten

Hier lees je de resultaten van de panelonderzoeken naar het digitale patiëntenmagazine Amsterdam UMC in praktijk en het onderzoek van de cliëntenraad van Amsterdam UMC. We vertellen je het waarom van ieder onderzoek, de belangrijkste uitkomsten en wat we ermee gaan doen.

Nog geen lid van het panel? Je kunt je aanmelden via de link onderaan deze nieuwsbrief.

                                                  

1. Digitale patiëntenmagazine Amsterdam UMC in praktijk
(juli-september 2022)

Waarom deden we dit onderzoek?
Naast het onderzoek dat we hielden onder de lezers van het magazine, bood het patiëntenpanel ons de kans ook mogelijk nieuwe lezers vragen te stellen over het magazine. Want wat willen panelleden weten van onze organisatie en op welke informatie zit men juist minder te wachten?

Wat zijn de belangrijkste (uitkomsten en) conclusies?
De vragenlijst is ingevuld door 291 panelleden. Daarvan lezen 36 panelleden het magazine (weleens). De belangrijkste uitkomsten zijn:

 • Men is geïnteresseerd in verhalen van Amsterdam UMC (76%)
 • Men is tevreden over hoe vaak het magazine uitkomt: vier keer per jaar (72%)  
 • Men is met name geïnteresseerd in verhalen over de ontwikkelingen in de zorg en behandelingen (van het eigen ziektebeeld) en pas daarna in verhalen van medewerkers en patiënten
 • Men is over het algemeen meer geïnteresseerd in verhalen over medewerkers dan over medepatiënten.
 • Men vindt het leuker om in een magazine over meerdere thema’s en onderwerpen te lezen dan over eenzelfde thema.

De panelleden die het magazine (weleens) lezen, kregen nog enkele vragen over de inhoud en vorm van het magazine. Dit zijn een paar van de meest opvallende uitkomsten:

 • De rubrieken Futureproof en Ervaringen worden het best gewaardeerd
 • De rubriek Feiten en Cijfers wordt als minst goed beoordeeld
 • Het taalgebruik wordt als makkelijk en neutraal beoordeeld
 • Het panel geeft het magazine gemiddeld het cijfer 7,9

Wat gaan we doen met deze uitkomsten?
Het magazine zal voor een deel worden aangepast op basis van de uitkomsten van het onderzoek. Denk aan het werken met verschillende thema’s per nummer, het verwijderen van de rubriek ‘Feiten en Cijfers’ en het toevoegen van meer verhalen van en over medewerkers.

Vragen en contact 
Aanmelden voor het magazine of eerdere nummers lezen? Klik dan hier.

Voor meer informatie over de resultaten van dit onderzoek of voor vragen mail naar patientenpanel@amsterdamumc.nl.

2. Onderzoek van de cliëntenraad van Amsterdam UMC
(september-november 2022)

Waarom deden we dit onderzoek?
De cliëntenraden van locatie AMC en locatie VUmc zijn sinds 1 januari 2022 samengegaan tot één cliëntenraad voor Amsterdam UMC. Met dit onderzoek wilde de cliëntenraad meer te weten komen over de patiënten van Amsterdam UMC. Bijvoorbeeld of ze regelmatig nieuws vanuit de cliëntenraad zouden willen ontvangen. En welke onderwerpen voor patiënten belangrijk zijn om aandacht aan te besteden vanuit de cliëntenraad. Het onderzoek bestond uit een vragenlijst, gevolgd door drie groepsgesprekken.

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten en conclusies van het gesprek?
Uitkomsten vragenlijst
Ruim 70% van de 471 deelnemers aan de vragenlijst geeft aan bekend te zijn met de cliëntenraad, maar slechts 20% zegt helemaal te weten wat een cliëntenraad precies doet. De meerderheid van de panelleden wil regelmatig nieuws ontvangen vanuit de cliëntenraad. Het liefst in de vorm van een nieuwsbrief per mail.
Van de in de vragenlijst genoemde onderwerpen vinden panelleden ‘duidelijke informatievoorziening’, ‘samen beslissen over welke (vervolg) behandeling het beste past bij de persoonlijke situatie en voorkeuren van de patiënt’ en ‘inhaalzorg’ het belangrijkst.

Uitkomsten groepsgesprek
27 leden van het panel deden mee aan de groepsgesprekken. De deelnemers van het groepsgesprek zijn over het algemeen zeer te spreken over de kwaliteit van de zorg. Toch hebben ze ook verschillende verbeterpunten genoemd. Bijvoorbeeld over het elektronisch patiëntendossier ‘Mijn dossier’, informatie over de wachtlijsten en aandacht voor de nazorg van patiënten.
Deelnemers vonden de groepsgesprekken zinvol en gaan in de toekomst graag weer een keer met de cliëntenraad in gesprek. Zij krijgen binnenkort nog een uitgebreide samenvatting van het groepsgesprek toegestuurd vanuit de cliëntenraad.
We zijn met zes panelleden in gesprek gegaan over onze plannen.

Wat gaat de cliëntenraad met deze uitkomsten doen?
De cliëntenraad gaat in de loop van 2023 meer informatie over hun werkzaamheden plaatsen op de website van Amsterdam UMC. Ook gaan ze twee keer per jaar een nieuwsbrief aan patiënten versturen. Daarnaast zal de cliëntenraad de verbeterpunten uit de vragenlijst en groepsgesprekken delen met Amsterdam UMC zodat er kan worden gewerkt aan verbeteringen.

Vragen en contact
Voor meer informatie over de resultaten of voor vragen mail naar patientenpanel@amsterdamumc.nl

                  

Lopende en toekomstige onderzoeken

 • Panelevaluatie; wat vind jij van het Amsterdam UMC patiëntenpanel? (januari 2023)
 • Samenwerking tussen Amsterdam UMC en andere ziekenhuizen (maart 2023)
 • Informatie over rechten en plichten (maart/april 2023)
 • Samen Digitaal (april 2023)

Wil je panellid van Amsterdam UMC worden?

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en ben je zelf nog geen lid van het panel, maar wil je dat wel? Dan kun je je hier aanmelden.